0.2 L MASTIKA PESHTERA 47%
 
Catalogue number 8080070007