120 GR SPROTIY KOPCHENIE V MASLE STARAYA RIGA
 
Catalogue number 4040100084