650 GR BORODINSKIY RJANOY HLEB LAKMANSKIY
 
NĂºmero 6565700072