650 GR RIJSKIY PSHNICHNO RJANOY HLEB LAKMANSKIY
 
NĂºmero 6565700073