Условия за ползване

В съответствие със Закон 34/2002 от 11 юли, За предоставяне на услуги на информационното общество и електронната търговия (LSSI-CE), BALKANICA DISTRAL SL уведомява, че притежава интернет страницата www.balkanica.es. В съответствие с изискването на член 10 от горепосочения закон BALKANICA DISTRAL SL уведомява за следната информация:

Собственикът на този уебсайт е BALKANICA DISTRAL SL, с CIF B97847495 и седалище C/HORT DEL PORTUGUES 1, CP 46800, XÀTIVA (VALENCIA), регистриран в Търговския регистър на Валенсия, Дело 182, Том 8625, Страница V-119916, Запис 1ª. Електронният адрес за връзка с фирмата е: info@balkanica.es.

Също така Ви уведомяваме, че за да поръчате нашите продукти, ще бъдете пренасочени към http://b2b.balkanicadistral.com:8081/Login.aspx?lang=bg.

ПОТРЕБИТЕЛИ И ОТГОВОРНОСТИ

Навигацията, достъпът и използването на уеб сайта на BALKANICA DISTRAL SL ви предоставя статута на потребител, с който приемате, чрез разглеждането на уебсайта на BALKANICA DISTRAL SL, всички условия на употреба, установени тук, без това да засяга прилагането на съответните правила за задължително спазване на законодателството, според случая.

Сайтът на BALKANICA DISTRAL SL предоставя голямо разнообразие от информация, услуги и данни. Потребителят поема отговорност за правилното използване на уебсайта. Тази отговорност обхваща:

  • Достоверността и законосъобразността на информацията, предоставена от потребителя във формулярите, издадени от BALKANICA DISTRAL SL за достъп до определено съдържание или услуги, предлагани от уебсайта.
  • Използването на информацията, услугите и данните, предлагани от BALKANICA DISTRAL SL в противоречие с разпоредбите на настоящите условия, закона, морала, обичаите или обществения ред, или по друг начин могат да навредят на правата на трети страни или функционирането на уебсайта.

ХИПЕРВРЪЗКИ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

BALKANICA DISTRAL SL не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, до които потребителят може да има достъп чрез връзките, установени на уебсайтa ни, и декларира, че в никакъв случай няма да пристъпи към проверка или упражняване на какъвто и да е контрол върху съдържанието на други сайтове в мрежата. Също така, няма да гарантира техническата наличност, точността, верността, валидността или законността на сайтовете извън нашата собственост, достъпни чрез връзките.

BALKANICA DISTRAL SL декларира, че е предприела всички необходими мерки, за да избегне всякакви щети на потребителите на уебсайта си, които могат да възникнат от сърфирането на уебсайта. Следователно, BALKANICA DISTRAL SL не носи отговорност в случаи на щети, които сърфирането в Интернет може да причини на потребителя.

МОДИФИКАЦИИ

BALKANICA DISTRAL SL си запазва правото да прави измененията, които счита за подходящи, без предварително уведомление в съдържанието на своя уебсайт. Както по отношение на съдържанието на уебсайта, така и при условията на употреба. Такива модификации могат да се правят през уебсайта чрез всякакви допустими правни форми и са задължителни по време на публикуването им на уебсайта и до момента, в който бъдат валидно изменени от следващите.

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

В съответствие с наредбата на действащият регламент за защита на личните данни ние Ви уведомяваме, че вашите данни ще бъдат включени в системата за обработка на лични данни на BALKANICA DISTRAL SL с CIF B97847495 и адрес на регистрация C/ HORT DEL PORTUGUES 1, CP 46800, XÀTIVA (VALENCIA) с цел улесняване, ускоряване и изпълнение на ангажиментите, установени между двете страни. В съответствие с действащите наредби, BALKANICA DISTRAL SL уведомява, че данните ще се съхраняват за периода, който е строго необходим, за да се спазят посочените по-горе правила.

Докато не ни уведомите друго, разбираме, че данните ви не са променени, че сте съгласни да ни уведомите за всякакви промени свързани с тях и че сте съгласни да ги използваме за посочените цели.

BALKANICA DISTRAL SL уведомява, че ще продължи да обработва данните по законосъобразен, лоялен, прозрачен, адекватен, подходящ, ограничен, точен и актуализиран начин. Ето защо BALKANICA DISTRAL SL се ангажира да предприеме всички разумни мерки, така че те да бъдат незабавно отстранени или коригирани, когато са неточни.

В съответствие с правата, предоставени от действащият регламент за защита на личните данни можете да упражните правото на достъп, поправка, ограничаване на използването, заличаване, преносимост и противопоставяне на обработката на личните данни, както и съгласието за използването на същите, насочвайки молбата си към посочения по-горе пощенски адрес или към имейл адрес lopd@balkanica.es.

Можете да се обърнете към компетентния контролен орган, за да представите изискването, което считате за подходящо.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

BALKANICA DISTRAL SL самостоятелно или като правоприемник е собственик на всички права върху интелектуалната и индустриалната собственост на своята уеб страница, както и елементите, съдържащи се в нея (например изображения, звук, аудио, видео, софтуер или текстове, търговски марки или лога, комбинации от цветове, структура и дизайн, избор на използвани материали, компютърни програми, необходими за неговото функциониране, достъп и използване и др.), собственост на BALKANICA DISTRAL SL. Следователно те ще бъдат защитени като интелектуална собственост от испанската правна система, като се прилагат както испанските, така и европейските регламенти в тази област, както и международните договори, свързани с темата и подписани от Испания.

Всички права запазени. Съгласно разпоредбите на Закона за интелектуалната собственост изрично се забранява възпроизвеждането, разпространението и публичната комуникация, включително и предоставянето на част или цялото съдържанието на тази страница за търговски цели, с каквито и да било технически средства, без разрешението на BALKANICA DISTRAL SL.

Потребителят се съгласява да зачита правата на интелектуална и индустриална собственост, собственост на BALKANICA DISTRAL SL. Можете да прегледате елементите на портала и дори да ги отпечатате, да ги копирате и да ги съхранявате на твърдия диск на компютъра си или на друг физически носител, винаги и когато е само и единствено за лична употреба. Потребителят трябва да се въздържа от изтриването, промяната, избягването или манипулирането на каквото и да е защитно устройство или система за сигурност, инсталирано на страниците на BALKANICA DISTRAL SL.

ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

BALKANICA DISTRAL SL си запазва правото да вземе гражданските или наказателните мерки, които сметне за подходящи за неправилното използване на уебсайта и съдържанието му, или за нарушаването на тези условия.

Връзката между потребителя и доставчика ще се регулира от действащите и приложими разпоредби на територията на Испания. Ако възникне спор, страните могат да представят конфликта си на арбитраж или пред съответната юрисдикция, като спазват правилата за юрисдикция и компетентност в това отношение. Седалището на BALKANICA DISTRAL SL се намира във Валенсия, Испания.