120 GR SPROTIY KOPCHENIE V MASLE STARAYA RIGA
 
رقم الفئة 4040100084