Jak możemy Ci pomóc?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych informujemy, że Twoje dane zostaną włączone do systemu przetwarzania, którego właścicielem jest BALKANICA DISTRAL SL z CIF B97847495 i siedzibą w C/ HORT DEL PORTUGUES 1, CP 46800, XÀTIVA (WALENCJA), aby odpowiedzieć na twoje pytania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, BALKANICA DISTRAL SL informuje, że dane będą przechowywane przez okres ściśle niezbędny do spełnienia wyżej wymienionych zasad. Dopóki nie powiesz nam inaczej, rozumiemy, że Twoje dane nie zostały zmodyfikowane, że zgadzasz się powiadomić nas o wszelkich zmianach i że mamy twoją zgodę na wykorzystanie ich do wyżej wymienionych celów.

BALKANICA DISTRAL SL informuje, że będzie przetwarzać dane w sposób zgodny z prawem, lojalny, przejrzysty, odpowiedni, odpowiedni, ograniczony, dokładny i zaktualizowany. Właśnie dlatego BALKANICA DISTRAL SL zobowiązuje się do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków, aby zostały one zniesione lub naprawione niezwłocznie, gdy są niedokładne.

Zgodnie z prawami wynikającymi z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, możesz skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia i sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych, a także zgody wyrażonej na przetwarzanie danych to samo, kierując zapytanie na adres pocztowy wskazany powyżej lub na e-mail lopd@balkanica.es