Polityka prywatności w mediach społecznościowych

Zgodnie z postanowieniami aktualnych i obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSI-CE), BALKANICA DISTRAL SL informuje użytkowników, że przystąpiła do tworzenia profilu na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube, którego głównym celem jest reklama swoich produktów i usług.

Dane BALKANICA DISTRAL SL:

Użytkownik ma profil w tej samej sieci społecznościowej i zdecydował się dołączyć do strony utworzonej przez BALKANICA DISTRAL SL, wykazując w ten sposób zainteresowanie informacjami publikowanymi w sieci.Dołączając do naszej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych opublikowanych w Twoim profilu.

Użytkownik może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do polityki prywatności samego Serwisu Społecznościowego, a także skonfigurować swój profil, aby zagwarantować mu prywatność.

BALKANICA DISTRAL SL ma dostęp i przetwarza informacje publiczne użytkownika, w szczególności jego nazwę. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w samej sieci społecznościowej. Nie są one włączone do żadnego systemu przetwarzania.

 Prawa zainteresowanych stron

W odniesieniu do praw dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia i sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które posiadasz i które można przedstawić przed BALKANICA DISTRAL SL, zgodnie z RGPD, należy wziąć pod uwagę następujące podstawy:

  • Prawo dostępu: Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat jego konkretnych danych osobowych oraz przetwarzania danych które zostały przeprowadzone lub będą przeprowadzone, a także dostępnych informacji na temat pochodzenia tych danych oraz nawiązanej lub planowanej komunikacji.
  • Prawo do sprostowania: Strona, której dane dotyczą, ma prawo do zmiany danych, które okażą się niedokładne lub niekompletne. Może być spełnione tylko w odniesieniu do tych informacji, które są pod kontrolą BALKANICA DISTRAL SL, na przykład usunięcia komentarzy opublikowanych na samej stronie, obrazów lub treści internetowych zawierających dane osobowe użytkownika.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Jest to prawo do ograniczenia celów przetwarzania danych, które pierwotnie zostało przyznane przez osobę odpowiedzialną.
  • Prawo do usunięcia: Jest to prawo do usunięcia danych osobowych użytkownika, z wyjątkiem tego, co jest przewidziane w samym RGPD lub w innych obowiązujących przepisach, które określają obowiązkowy charakter ich przechowywania, w odpowiednim czasie.
  • Prawo do przenoszenia: Prawo do otrzymania danych osobowych dostarczonych przez użytkownika, w ustrukturyzowanym formacie, do powszechnego użytku i odczytu mechanicznego oraz do przesłania ich innej odpowiedzialnej osobie.
  • Prawo do sprzeciwu: Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na przetwarzanie swoich danych osobowych lub zaprzestać ich przetwarzania przez BALKANICA DISTRAL SL.

BALKANICA DISTRAL SL przeprowadzi następujące działania:

  • Dostęp do informacji z profilu publicznego.
  • Publikacja w profilu użytkownika wszystkich informacji już opublikowanych na stronie BALKANICA DISTRAL SL.
  • Wysyłanie osobistych i indywidualnych wiadomości za pośrednictwem kanałów sieci społecznościowej.
  • Aktualizacje statusu strony, które będą publikowane w profilu użytkownika.

Użytkownik zawsze może kontrolować swoje połączenia, usuwać treści, które przestają go interesować oraz ograniczać komu udostępnia połączenia, w tym celu musi wykorzystać dostęp do swoich ustawień prywatności.

 Publikacje

Użytkownik, po dołączeniu do strony BALKANICA DISTRAL SL, może umieszczać na niej komentarze, linki, obrazy lub zdjęcia lub wszelkiego rodzaju treści multimedialne obsługiwane przez Sieć Społecznościową. Użytkownik we wszystkich przypadkach musi być ich właścicielem, korzystać z praw autorskich i praw własności intelektualnej lub mieć zgodę zainteresowanych stron trzecich. Są wyraźnie zabronione jakakolwiek publikacje na stronie, niezależnie od tego, czy jest to tekst, grafika, zdjęcia, filmy itp., które naruszają lub mogą naruszać moralność, etykę, dobry gust lub dobre obyczaje i/lub które naruszają prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, prawo do wizerunku lub Prawo.W takich przypadkach BALKANICA DISTRAL SL zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wycofania treści, a także może zażądać trwałego zablokowania użytkownika.

BALKANICA DISTRAL SL nie ponosi odpowiedzialności za treści, które użytkownik dobrowolnie opublikował.

Użytkownik musi pamiętać, że jego publikacje będą widoczne dla innych użytkowników, więc to on sam jest główną osobą odpowiedzialną za jego prywatność.

Obrazy, które można opublikować na stronie, nie będą przechowywane w żadnym systemie przetwarzania przez BALKANICA DISTRAL SL, ale pozostaną w sieci społecznościowej.

 Konkursy i promocje

BALKANICA DISTRAL SL zastrzega sobie prawo do przeprowadzania konkursów i promocji, w których może wziąć udział użytkownik, który dołączył do strony. Bazy każdego z nich, w przypadku wykorzystania w tym celu platformy społecznościowej, będą na nim publikowane. Zawsze zgodne z LSSI-CE i innymi obowiązującymi normami.

Sieć społecznościowa nie sponsoruje, nie popiera ani nie zarządza w żaden sposób naszymi promocjami ani nie jest z nimi powiązana.

 Reklama

BALKANICA DISTRAL SL będzie wykorzystywać sieć społecznościową do reklamowania swoich produktów i usług.W każdym przypadku, jeśli zdecyduje się przetwarzać Twoje dane kontaktowe w celu przeprowadzenia bezpośrednich działań handlowych, zawsze będzie to zgodne z wymogami prawnymi RGPD i LSSI-CE.

Fakt polecania strony BALKANICA DISTRAL SL innym użytkownikom, aby oni również mogli korzystać z promocji lub być informowani o jej działalności nie będzie traktowany jako reklama.

Poniżej podajemy link do polityki prywatności sieci społecznościowej: