Politika privatnosti društvenih medija

U skladu sa odredbama važećih propisa o Opštoj Uredbi o Zaštiti Podataka (GDPR) i Zakonu 34/2002 od 11. jula, o pružanju usluga informacionom društvu i elektronskoj trgovini (LSSI-CE), BALKANICA DISTRAL SL obaveštava korisnike o stvaranju profila na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Jutjub sa osnovnom svrhom promocije svojih proizvoda i usluga.

Podaci za BALKANICA DISTRAL SL:

Ukoliko korisnik ima profil na istoj društvenoj mreži i odluči da se pridruži stranici koju kreira BALKANICA DISTRAL SL, on pokazuje interesovanje za informacije koje se oglašavaju na mreži. Pridruživanjem našoj stranici daje nam saglasnost za obradu ličnih podataka objavljenih na njegovom korisničkom profilu.

Korisnik u svakom trenutku ima pristup politici privatnosti društvenih mreža, kao i da u bilo kom trenutku može da konfiguriše svoj profil da garantuje njegovu privatnost.

BALKANICA DISTRAL SL ima pristup i obrađuje javne informacije korisnika, posebno njegovo kontakt ime. Ovi podaci se koriste samo unutar same društvene mreže. Oni nisu uključeni ni u jedan sistem obrade.

 Prava zainteresovanih lica

U vezi sa pravima na pristup, ispravljanje, ograničenje, brisanje, prenosivost i protivljenje obradi vaših ličnih podataka koje imate i koje možete ostvariti pre BALKANICA DISTRAL SL, u skladu sa GDPR-om, treba da uzmete u obzir sledeće:

  • Pravo na pristup: Pravo je korisnika da pribavi informacije o svojim specifičnim ličnim podacima i obradi koja je izvršena ili se sprovodi, kao i o dostupnim informacijama o poreklu ovih podataka i komunikaciji koja je napravljena ili planirana za njih.
  • Pravo na ispravu: Pravo je pogođene strane da zatraži da se podaci koji se pokažu kao netačni ili nepotpuni promene. Može biti zadovoljan samo u pogledu ovih informacija koje su pod kontrolom BALKANICA DISTRAL SL, na primer, brisanje komentara objavljenih na samoj stranici, slika ili web sadržaja koji sadrže lične podatke korisnika.
  • Pravo na ograničavanje obrade: Pravo da se ograniče svrhe obrade koje je prvobitno obezbedilo lice odgovorno za obradu.
  • Pravo na brisanje: Pravo na brisanje ličnih podataka korisnika, osim u samom GDPR-u ili u drugim važećim odredbama koje blagovremeno određuju obaveznu prirodu njihovog očuvanja.
  • Pravo na prenosivost: Pravo da prima lične podatke koje je dao korisnik, u strukturiranom formatu, radi opšte upotrebe i mehaničkog čitanja, kao i da ih prenosi drugom odgovornom licu.
  • Pravo opozicije: Pravo korisnika nije da obrađuje svoje lične podatke ili da prekine njihovu obradu od strane BALKANICA DISTRAL SL.

BALKANICA DISTRAL SL izvršiće sledeće radnje:

  • Pristup informacijama o javnom profilu.
  • Objavljivanje u korisničkom profilu svih informacija koje su već objavljene na BALKANICI DISTRAL SL.
  • Slanje ličnih i pojedinačnih poruka putem kanala društvene mreže.
  • Ispravke statusa stranice koje će biti objavljene u korisničkom profilu.

Korisnik uvek može da kontroliše svoje veze, ukloni sadržaj do koga mu više nije stalo i ograniči ko deli njihove veze, tako da bi trebalo da ima pristup svojim postavkama privatnosti.

 Publikacije

Korisnik, koji je nekada bio povezan sa BALKANICA DISTRAL SL stranicom, može da objavljuje komentare, linkove, slike ili fotografije ili drugi multimedijalni sadržaj koji održava društvena mreža. Korisnik u svakom slučaju mora da bude vlasnik, da uživa autorska prava i prava intelektualne svojine ili da ima saglasnost trećih lica. Publikacije, kao što su tekstovi, grafike, fotografije, video zapisi itd., koje su u suprotnosti sa moralom, etikom, dobrim ukusom ili poštovanjem, i / ili krše prava intelektualne ili industrijske svojine, zakon o imidžu ili Zakonu su izričito zabranjene. U tim slučajevima BALKANICA DISTRAL SL zadržava pravo da odmah ukloni sadržaj i zatraži trajnu blokadu korisnika.

BALKANICA DISTRAL SL nije odgovoran za sadržaj koji je korisnik slobodno objavio.

Korisnik treba da ima na umu da će njegova izdanja biti poznata drugim korisnicima, tako da je on sam glavni odgovoran za njegovu privatnost.

Slike koje bi mogle da budu objavljene na stranici neće biti uskladištene ni u jednom sistemu obrade BALKANIKA DISTRAL SL, već će ostati na toj društvenoj mreži.

 Konkursi i promocije

BALKANICA DISTRAL SL zadržava pravo da održi konkurse i unapređenja na kojima korisnik kome je stranica lajkovana može da učestvuje. Zahtevi za njih biće objavljeni na platformi te društvene mreže. Uvek se pridržava LSSI-CE i drugih pravila koja se mogu primeniti.

Društvena mreža ni na koji način ne sponzoriše, ne podržava niti administrirate bilo koju od naših promocija, niti je povezana ni sa jednom od njih.

 Reklama

BALKANICA DISTRAL SL će koristiti Društvenu mrežu za promovisanje svojih proizvoda i usluga i, u svakom slučaju, ako odluči da tretira vaše kontakt podatke za obavljanje direktnih komercijalnih perspektivnih aktivnosti, oni će uvek biti u skladu sa zakonskim zahtevima GDPR i LSSI-CE.

Činjenica da drugim korisnicima preporučujete BALKANICA DISTRAL SL stranicu kako bi mogli da uživaju u našim promocijama ili da se informišu o našim aktivnostima neće se smatrati oglašavanjem.

U nastavku možete pronaći politiku privatnosti društvenih mreža: