Политика за поверителност в социалните мрежи

В съответствие с наредбата на действащият Регламент за Защитата на Данните (GDRP) и Закон 34/2002 от 11 юли, за предоставяне на услуги на информационното общество и електронната търговия (LSSI-CE), BALKANICA DISTRAL SL информира потребителите за създаването на профили в социалните мрежи Facebook, Instagram, YouTube с основна цел да рекламира своите продукти и услуги.

Данни за BALKANICA DISTRAL SL:

 • ДАНЪЧЕН № (NIF): B97847495
 • АДРЕС: C/ HORT DEL PORTUGUES 1, CP 46800, XÀTIVA (VALENCIA)
 • ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: lopd@balkanica.es
 • УЕБ СТРАНИЦА: www.balkanica.es

Ако потребителят има профил в същата социална мрежа и реши да се присъедини към страницата създадена от BALKANICA DISTRAL SL, той демонстрира своя интерес към информацията, която се рекламира в мрежата. Присъединявайки се към нашата страница, той ни предоставя своето съгласие за обработка на личните данни публикувани в потребителския му профил.

Потребителят има достъп по всяко време до политиката за поверителност на социалните мрежи, както и по всяко време може да конфигурира профила си, за да гарантира своята поверителност.

BALKANICA DISTRAL SL има достъп и обработва публичната информация на потребителя, особено неговото име за контакт. Тези данни се използват само в рамките на самата социална мрежа. Те не са включени в нито една система за обработка.

 Права на заинтересованите лица

Във връзка с правата за достъп, поправка, ограничаване, заличаване, преносимост и противопоставяне на обработването на вашите лични данни, с които разполагате и които може да упражните пред BALKANICA DISTRAL SL, в съответствие с GDPR, трябва да вземете под внимание следното:

 • Право на достъп: Право на потребителя е да получи информация относно своите конкретни лични данни и обработката, която е извършена или се извършва, както и наличната информация за произхода на тези данни и извършените или планирани комуникации за тях.
 • Право на поправка: Право на засегнатата страна е да изиска данните, които се окажат неточни или непълни да бъдат променени. То може да бъде удовлетворено само по отношение на тази информация, която е под контрола на BALKANICA DISTRAL SL, например изтриване на коментари, публикувани на самата страница, изображения или уеб съдържание, съдържащо лични данни на потребителя.
 • Право на ограничаване на обработката: Право да се ограничават целите на обработката, първоначално предоставено от лицето, което отговаря за обработката.
 • Право на заличаване: Право на заличаване на личните данни на потребителя, с изключение на това, което е предвидено в самия GDPR или в други приложими разпоредби, които определят задължителния характер на тяхното запазване, своевременно.
 • Право на преносимост: Право да получите личните данни, предоставени от потребителя, в структуриран формат, за обща употреба и механично четене, и да ги предадете на друго отговорно лице.
 • Право на противопоставяне: Право на потребителя е да не се извършва обработка на личните му данни или да прекрати обработването им от BALKANICA DISTRAL SL.

BALKANICA DISTRAL SL ще извърши следните действия:

 • Достъп до публичната информация на профила.
 • Публикуване в потребителския профил на цялата информация, която вече е публикувана на страницата BALKANICA DISTRAL SL.
 • Изпращане на лични и индивидуални съобщения чрез каналите на социалната мрежа.
 • Актуализации за състоянието на страницата, които ще се публикуват в потребителския профил.

Потребителят винаги може да контролира връзките си, да премахва съдържанието, което вече не го интересува и да ограничава кой споделя връзките му, затова трябва да има достъп до настройките си за поверителност.

 Публикации

Потребителят, веднъж свързан със страницата на BALKANICA DISTRAL SL, може да публикува коментари, линкове, изображения или снимки или друг вид мултимедийно съдържание, поддържано от социалната мрежа. Потребителят във всички случаи трябва да бъде техен титуляр, да се ползва от авторското право и правата върху интелектуалната собственост или да има съгласието на засегнатите трети страни. Изрично са забранени публикации, като текстове, графики, снимки, видеоклипове и др., които са в противоречие с морала, етиката, добрия вкус или уважението, и/или нарушават правата на интелектуалната или индустриалната собственост, правото на имиджа или Закона. В тези случаи BALKANICA DISTRAL SL си запазва правото незабавно да отстрани съдържанието и да поиска постоянното блокиране на потребителя.

BALKANICA DISTRAL SL не носи отговорност за съдържанието, което даден потребител е публикувал свободно.

Потребителят трябва да има предвид, че публикациите му ще бъдат известни на другите потребители, така че самият той е основният отговорник за неприкосновеността на личния му живот.

Изображенията, които биха могли да се публикуват на страницата, няма да бъдат съхранени в нито една система за обработка на BALKANICA DISTRAL SL, но ще останат в социалната мрежа..

 Конкурси и промоции

BALKANICA DISTRAL SL си запазва правото да провежда конкурси и промоции, в които потребителят харесал страницата може да участва. Изискванията за тях, ще бъдат публикувани в платформата на социалната мрежа. Съобразявайки се винаги с LSSI-CE и с другите правила, които могат да бъдат прилагани.

Социалната мрежа не спонсорира, не одобрява или администрира по какъвто и да е начин някоя от нашите промоции, нито пък е свързана с никоя от тях.

 Реклама

BALKANICA DISTRAL SL ще използва Социалната мрежа за популяризиране на своите продукти и услуги и при всички случаи, ако реши да третира данните ви за контакт за извършване на директни търговски проспективни дейности, те винаги ще бъдат в съответствие със законовите изисквания на GDPR и LSSI-CE.

Фактът, че препоръчвате страницата на BALKANICA DISTRAL SL на други потребители, за да могат да се наслаждават на промоциите ни или да бъдат информирани за нашата дейност, няма да се счита за реклама.

По-долу може да намерите правилата за поверителност на социалните мрежи: