Pravila o privatnosti

 Detalji vlasnika Veb lokacije:

IME PREDUZEĆABALKANICA DISTRAL SL
PIBB97847495
ADRESAC/ HORT DEL PORTUGUES 1; 46800, XATIVA (VALENCIA)
ELEKTRONSKA POŠTAlopd@balkanica.es
TELEFON(+34) 96 313 4374
REGISTAR TRGOVINETom 8625, Stav 182, Stranica V-119916, Upis 1ª
OSNOVNI CILJProdaja prehrambenih proizvoda


 Zaštita podataka

U skladu sa aktuelnim i važećim propisima o zaštiti podataka, obaveštavamo vas da će vaši podaci biti uključeni u sistem obrade u vlasništvu BALKANICA DISTRAL SL sa PIB: B97847495 i registrovanom kancelarijom u C/ HORT DEL PORTUGUES 1; 46800, XATIVA (VALENSIJA), i da su relevantne svrhe, periodi zadržavanja i baze legitimizacije navedeni ispod. Za one procese koji to zahtevaju, uzima se u obzir i mogući razvoj profila i automatizovanih rešenja, kao i mogući transferi i međunarodni transferi koje BALKANICA DISTRAL SL planira da sprovede:


IZVRŠENI TRETMANI
Upravljanje Veb lokacijamaSvrhu: Obrada i upravljanje podacima neophodnim za funkcionisanje web sajta
Period skladištenja: Dokle god je saglasnost data
Legitimna osnova: Saglasnost zainteresovane strane
Tip podataka: Jednostavno identifikovanje podataka
Prenosi: Nije predviđeno
Međunarodne Prenosi: Nije predviđeno
Razvoj profila: Nije predviđeno
Web obrazacSvrhu: Odgovaranje na vaše upite i/ili zahteve
Period skladištenja: Dokle god je saglasnost data.
Legitimna osnova: Saglasnost zainteresovane strane
Tip podataka: Jednostavno identifikovanje podataka
Prenosi: N/A
Međunarodne Prenosi: Nije predviđeno
Razvoj profila: Nije predviđeno
Upravljanje regulatornom usaglašenošćuSvrhu: Upravljanje i postupanje sa obavezama koje proističu iz poštovanja sa odredbama kojima entitet podleže
Period skladištenja: čuvanje kopija dokumenata dok se ne propiše radnja koja treba da se smatra odgovornom
Legitimna osnova: Usaglašenost sa zakonom
Tip podataka: Jednostavno identifikovanje podataka
Prenosi: Vaši podaci će, ako je potrebno, biti preneti agencijama i/ili javnoj administraciji sa kompetentnošću po tom pitanju kako bi se ispoštovale obaveze iznete u važećim propisima. Pored toga, legitimna osnova zakupa je, kako se izveštava, u skladu sa obavezama navedenim u važećim odredbama
Međunarodne Prenosi: Nije predviđeno
Razvoj profila: Nije predviđeno
BilteneSvrhu: Prikupljanje, registracija i obrada podataka u marketinške svrhe za slanje relevantnog biltena na koji ste se pretplatili
Period skladištenja: Dokle god je saglasnost data
Legitimna osnova: Saglasnost zainteresovane strane
Tip podataka: Jednostavno identifikovanje podataka
Prenosi: N/A
Međunarodne Prenosi: Nije predviđeno
Razvoj profila: Nije predviđeno
Komercijalne aktivnostiSvrhu: Prikupljanje, registrovanje i obrada podataka u svrhu oglašavanja i komercijalne potrage za našim proizvodima i / ili uslugama
Period skladištenja: Dokle god je saglasnost data
Legitimna osnova: Saglasnost zainteresovane strane
Tip podataka: Jednostavno identifikovanje podataka
Prenosi: N/A
Međunarodne Prenosi: Nije predviđeno
Razvoj profila: Nije predviđeno
Registracija korisnikaSvrhu: Prikupljanje podataka, registracija i obrada kako bi se registrovali kao korisnik
Period skladištenja: Dokle god je saglasnost data
Legitimna osnova: Saglasnost zainteresovane strane
Tip podataka: Jednostavno identifikovanje podataka
Prenosi: Nije predviđeno
Međunarodne Prenosi: Nije predviđeno
Razvoj profila: Nije predviđeno
Upravljanje nabavkomSvrhu: Prikupljanje, registracija i obrada podataka u svrhu upravljanja kupovinom, kao i za pravilan razvoj, implementaciju i sprovođenje ugovora između obe strane
Period skladištenja: tokom perioda neophodnog za upravljanje kupljenim proizvodima ili uslugama, uključujući moguće povraćaje, reklamacije ili potraživanja u vezi sa kupovinom određenog proizvoda ili usluge
Legitimna osnova: Performanse ugovora
Tip podataka: Jednostavno identifikovanje podataka
Prenosi: Vaši podaci mogu biti preneti, ako je potrebno, kompanijama koje subvencionišu konkurse, nagrade i/ili promocije
Međunarodne Prenosi: Nije predviđeno
Razvoj profila: Nije predviđeno
Poslovno-administrativno upravljanjeSvrhu: Administrativno upravljanje, naplata, računovodstvo i zakonske obaveze
Period skladištenja: 5 godina u skladu sa poreskim zakonom i 10 godina za poresku dokumentaciju u skladu sa L.O.7/2012
Legitimna osnova: Saglasnost zainteresovane strane
Tip podataka: Jednostavno identifikovanje podataka
Prenosi: Vaši podaci će, ako je potrebno, biti preneti poreskoj agenciji, bankama, štedionici i organizacijama i/ili javnoj upravi sa nadležnostima po tom pitanju u cilju poštovanja poreskih i fiskalnih obaveza utvrđenih važećim propisima. Pored toga, legitimna osnova zakupa je, kako se izveštava, u skladu sa obavezama navedenim u važećim odredbama
Međunarodne Prenosi: Nije predviđeno
Razvoj profila: Nije predviđeno


 Prava zainteresovanih strana

BALKANICA DISTRAL SL obaveštava Korisnike da mogu da ostvare svoje pravo pristupa, rectification, restriction, brisanje, prenosivost i protivljenje obradi svojih ličnih podataka pred Kontrolorom podataka za obradu, kao i da povuku datu saglasnost.

 • Pravo pristupa: Pravo je korisnika da pribavi informacije o svojim specifičnim ličnim podacima i obradi koja je izvršena ili se sprovodi, kao i o dostupnim informacijama o poreklu ovih podataka i komunikaciji koja je napravljena ili planirana za njih.
 • Pravo na ispravu: Pravo je pogođene strane da zatraži da se podaci koji se pokažu kao netačni ili nepotpuni promene. Može biti zadovoljan samo u pogledu ovih informacija koje su pod kontrolom BALKANICA DISTRAL SL, na primer, brisanje komentara objavljenih na samoj stranici, slika ili web sadržaja koji sadrže lične podatke korisnika.
 • Pravo na ograničavanje obrade: Pravo da se ograniče svrhe obrade koje je prvobitno obezbedilo lice odgovorno za obradu.
 • Pravo na brisanje: Pravo na brisanje ličnih podataka korisnika, osim u samom GDPR-u ili u drugim važećim odredbama koje blagovremeno određuju obaveznu prirodu njihovog očuvanja.
 • Pravo na prenosivost: Pravo da prima lične podatke koje je dao korisnik, u strukturiranom formatu, radi opšte upotrebe i mehaničkog čitanja, kao i da ih prenosi drugom odgovornom licu.
 • Pravo opozicije: Pravo je korisnika da ne obrađuje svoje lične podatke ili da prekine njihovu obradu tako što će BALKANICA DISTRAL SL.

Da biste ispunili bilo koje od gore opisanih prava, moraju biti ispunjeni sledeći zahtevi:

 • Predstavljanje pisma na adresu C/ HORT DEL PORTUGUES 1; 46800, XATIVA (VALENSIJA) (na pažnju BALKANICA DISTRAL SL) ili mejlom na lopd@balkanica.es.
 • Informacije koje je poslao vlasnik podataka koji zahtevaju vežbu moraju da ispune sledeće zakonske uslove:
  • Ime, prezime zainteresovane strane i kopija DNI/NIE ili druge ID. U izuzetnim slučajevima u kojima je zastupljenost dozvoljena, neophodno je identifikovati i na isti način osobu koja vas predstavlja, kao i dokument kojim se overa predstavljate. DNI fotokopija se može zameniti sve dok je identitet dokazan drugim zakonski važećim sredstvima.
  • Peticija u kojoj se navodi zahtev. (Vežba koja zahteva informacije kojima želite da pristupite.) Ako ne navedete određenu datoteku, biće vam pružene sve informacije koje su dostupne sa vašim ličnim podacima. Ako zahtevate informacije iz određene datoteke, samo informacije iz te datoteke. Ako tražite informacije koje se odnose na treće lim, one nikada ne bi trebalo da vam budu dostavljene. Ukoliko to zatražite telefonom, biće vam rečeno da to uradite u pisanoj formi i bićete obavešteni kako to možete da uradite i adresu na koju bi trebalo da je pošaljete. Nikad ne dobijaj informacije preko telefona.
  • Mesto stanovanja za potrebe obaveštenja.
  • Datum i potpis podnosioca zahteva.
  • Prateća dokumenta zahteva.
  • Zainteresovana strana mora da koristi sva sredstva koja omogućavaju da dispečer i prijem zahteva budu akreditovani.

Na kraju vas obaveštavamo da imate pravo da podnesete zahtev Španskoj agenciji za zaštitu podataka ako znate ili verujete da činjenica može dovesti do kršenja važećih propisa o zaštiti podataka.

BALKANICA DISTRAL SL preduzimaju neophodne tehničke i organizacione mere, u skladu sa nivoom rizika koji prate obradu koju sprovode i navedeni u odeljku o odredbama i uslovima korišćenja, kako bi se obezbedio njihov integritet, poverljivost i dostupnost.