Aviz juridic

 Introducere

În conformitate cu Legea 34/2002, din 11 iulie, privind Serviciile Societății Informaționale și Comerțul Electronic (LSSI-CE), BALKANICA DISTRAL SL informează că este proprietarul site-ului. În conformitate cu cerințele articolului 10 din legea menționată anterior, BALKANICA DISTRAL SL raportează următoarele date:

NUMELE SOCIETĂȚIIBALKANICA DISTRAL SL
NIFB97847495
ADRESA POȘTALĂC/ HORT DEL PORTUGUES 1; 46800, XATIVA (VALENCIA)
ADRESA DE E-MAILlopd@balkanica.es
TELEFON(+34) 96 313 4374
REGISTRUL COMERȚULUIVolumul 8625, Folioul 182, Fila V-19916 și Inscripția 1ª
ACTIVITATEA PRINCIPALĂVânzarea de produse alimentare


 Utilizator și responsabilități

Navigarea, accesul și utilizarea site-ului BALKANICA DISTRAL SL conferă condiția de utilizator, prin care acceptați, odată cu navigarea pe site-ul BALKANICA DISTRAL SL, toate condițiile de utilizare stabilite aici, fără a aduce daune aplicării reglementărilor corespunzătoare de conformitate legală obligatorie, după caz.

Site-ul BALKANICA DISTRAL SL oferă o gamă largă de informații, servicii și date. Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru utilizarea corectă a site-ului. Această responsabilitate se extinde la:

  • Veridicitatea și legalitatea informațiilor furnizate de către utilizator în formularele puse la dispoziție de BALKANICA DISTRAL SL pentru accesul la anumite conținuturi sau servicii oferite de site.
  • Utilizarea informațiilor, serviciilor și datelor oferite de BALKANICA DISTRAL SL contrar prevederilor prezentelor condiții, legii, bunelor moravuri, bunelor obiceiuri sau ordinii publice, sau care în orice alt mod poate implica prejudicii asupra drepturilor terților sau asupra funcționării site-ului.


 Politica privind link-urile și declinarea răspunderii

BALKANICA DISTRAL SL nu este responsabilă pentru conținutul site-urilor pe care utilizatorul le poate accesa prin intermediul link-urilor stabilite pe site-ul său și declară că nu va examina sau exercita în niciun caz vreun fel de control asupra conținutului altor site-uri din rețea. De asemenea, nu garantează disponibilitatea tehnică, acuratețea, veridicitatea, validitatea sau legalitatea site-urilor din afara proprietății sale care pot fi accesate prin intermediul link-urilor.

BALKANICA DISTRAL SL declară că a luat toate măsurile necesare pentru a evita orice prejudicii aduse utilizatorii site-ului său, care ar putea apărea în urma navigării pe site-ul său. În consecință, BALKANICA DISTRAL SL nu este responsabilă, în nici un caz, pentru eventualele daune pe care l-ar putea suferi utilizatorul în timpul navigării pe Internet.


 Modificări

BALKANICA DISTRAL SL își rezervă dreptul de a face orice modificări pe care le consideră adecvate, fără notificare prealabilă, conținutului site-ului său. Atât în ceea ce privește conținutul site-ului, cât și în condițiile de utilizare a acestuia, sau în condițiile generale de contractare. Modificările respective pot fi efectuate prin intermediul site-ului său prin orice mijloc admisibil din punct de vedere legal și vor fi obligatorii în perioada in care sunt publicate pe site și până când nu vor fi modificate în mod valabil de altele ulterioare.


 Proprietatea intelectuală și industrială

BALKANICA DISTRAL SL deține, ea însăși sau în calitate de cesionar, toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială ale site-ului său, precum și al elementelor conținute în acesta (de exemplu, imagini, sunet, audio, video, software sau texte, mărci comerciale sau logo-uri, combinații de culori, structură și design, selecția materialelor utilizate, programe de calculator necesare pentru funcționarea, accesul și utilizarea acestuia etc.), deținute de BALKANICA DISTRAL SL. Ele vor fi, prin urmare, opere protejate ca proprietate intelectuală de sistemul juridic spaniol, fiind aplicabile atât reglementările spaniole, cât și cele comunitare în acest domeniu, precum și tratatele internaționale referitoare la materie și semnate de Spania.

Toate drepturile sunt rezervate. În conformitate cu prevederile Legii privind proprietatea intelectuală, sunt interzise în mod expres reproducerea, distribuirea și comunicarea publică, inclusiv punerea la dispoziție, a întregului sau a unei părți din conținutul acestui site, în scopuri comerciale, pe orice suport și prin orice mijloace tehnice, fără autorizația BALKANICA DISTRAL SL.

Utilizatorul se obligă să respecte drepturile de proprietate intelectuală și industrială deținute de BALKANICA DISTRAL SL. Puteți vizualiza elementele portalului și chiar să le imprimați, să le copiați și să le stocați pe discul dur al computerului dumneavoastră sau pe orice alt hardware, cu condiția să fie numai și exclusiv pentru uz personal și privat. Utilizatorul trebuie să se abțină de la ștergerea, modificarea, sustragerea sau manipularea oricărui dispozitiv de protecție sau sistem de securitate care a fost instalat pe paginile BALKANICA DISTRAL SL.


 Certificat SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

CERTIFICAT SSL asigură autentificarea, confidențialitatea și securitatea informațiilor între BALKANICA DISTRAL SL și utilizator.

BALKANICA DISTRAL SL are un certificat de securitate care este utilizat de CERTIFICAT SSL pentru a realiza conexiuni sigure.

În acest proces, se stabilesc mai mulți parametri pentru a realiza conexiunea în siguranță și este stabilită cu ajutorul unor chei prestabilite, codând și decodând toate datele trimise până la închiderea conexiunii.


 Acțiuni în justiție, legislație aplicabilă și jurisdicție

BALKANICA DISTRAL SL își rezervă, de asemenea, dreptul de a intenta acțiunile civile sau penale pe care le consideră adecvate pentru utilizarea necorespunzătoare a site-ului și a conținutului său sau pentru încălcarea acestor condiții.

Relația dintre utilizator și furnizor va fi guvernată de reglementările în vigoare și aplicabile pe teritoriul spaniol. În cazul în care apare un litigiu, părțile pot supune conflictele arbitrajului sau se pot adresa jurisdicției ordinare, în conformitate cu normele privind jurisdicția și competența în acest sens. BALKANICA DISTRAL SL are domiciliul în VALENCIA, Spania.

Contractele încheiate prin mijloace electronice în care un consumator este implicat în calitate de parte se presupune că au fost încheiate în locul în care consumatorul își are reședința obișnuită.

Contractele încheiate prin mijloace electronice în care un consumator este implicat în calitate de parte se presupune că au fost încheiate în locul în care consumatorul își are reședința obișnuită.

Soluționarea online a litigiilor în conformitate cu Articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 524/2013: Comisia Europeană pune la dispoziție o platformă de soluționare online a litigiilor, care este disponibilă la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/